Städa Sverige

Om Städa Sverige

Städa Sverige är en organisation som är helägd av idrottsrörelsen. Verksamheten syftar till att städa olika delar av den svenska miljön och samtidigt få in pengar till ungdomsidrotten. Idén är enkel, man vill helt enkelt aktivera ungdomar och samtidigt göra en god gärning för Sveriges natur- och djurliv. Projekten finansieras, i sin tur, av näringsliv, kommuner eller andra organisationer.

Under de tjugo år som organisationen har verkat har en halv miljon barn och ungdomar totalt samlat in 1,6 miljoner säckar skräp vilket har gett ca 195 miljoner kronor till idrottsrörelsen.

Städa Sveriges olika projekt

De flesta personer som har befunnit sig i Sverige de senaste åren har säkert sett Städa Sveriges mest kända kampanj Städa Väg, där ungdomar plockar upp skräp längs vägarna. Sammanlagt har 1 300 ton skräp plockats upp i vägdiken, nerifrån Skåne och ända upp till Norrbotten, under årens lopp. Kampanjen bedrivs i samarbete mellan Trafikverket och idrottsrörelsen.

Städa Sverige, Trafikverket och svenskt näringsliv

Städa Sverige ligger också bakom Älvstädar SM som de arrangerat tillsammans med energibolaget Fortum sedan 2013. Eftersom tävlingen är det största renhållningsprojektet kopplat till älvstädning, har det fått stor uppmärksamhet på de de fyra orter där projektet genomförs, men även i media. Tävlingen går ut på att öka medvetenheten om livet vid älvarna och deras betydelse samtidigt som man städar upp den känsliga miljön runtvattendragen. Under de första fyra åren som Älvstädar SM har pågått, så har över 100 ton skräp plockats bort. Nu minskar skräpet medan tävlingen blir allt mer populär och engagerar allt fler. Förutom väg och älvstädning så driver Städa Sverige även miljöprojekt på hundratals kuststränder, i nästan hälften av Sveriges alla kommuner, där man ser till skräp hamnar på återvinningsstationer istället för i haven. Framöver kommer organisationen att satsa ännu mer på vattenstädning eller närmare beskrivet, skräpplockning under vatten i speciellt känsliga områden såsom skärgård, hav och älvar.

En pedagogisk gärning

Med sina projekt vill Städa Sverige göra en pedagogisk insats. Genom att påverka ungdomars förhållande till natur och skräp hoppas man även kunna påverka deras beteende genom livet. Man tror att den ungdom som varit med och plockat skräp i naturen inte kommer att vara lika benägen att bidra till nedskräpning senare under livet till skillnad från en person som aldrig engagerat sig i miljöarbete. Man utgår också från att en beteendeförändring kan ske effektivare genom att man påvisar positiva effekter för ungdomar snarare än att komma med pekpinnar.

Varför ska man stödja Städa Sverige?

Oavsett om du samarbetar med Städa Sverige som en aktiv ungdom i en idrottsorganisation, eller som representant för en förening, kommun eller näringsliv så innebär ditt bidrag att du stödjer såväl ungdomsidrott som miljö. Miljöprogrammen genomförs alltid av ungdomar från idrottsföreningar och de intjänade pengarna återanvänds i idrottsföreningarna till att stimulera ungdomar till en aktiv livsstil. Det kan handla om turneringar, klubbresor eller läger. Hittills har Städa Sveriges ungdomsrörelse städat den svenska miljön motsvarande en sträcka som räcker hela nio varv runt jordklotet(!).

Förutom att organisationen Städa Sverige bidrar till att dagens ungdomar blir mer miljömedvetna och hälsosamma så är förhoppningen att detta får långsiktiga positiva effekter genom positiva beteendeförändringar i nästa generation.

Städa Sverige är idrottsrörelsens miljöorganisation